...a nikdo

Vás nepřehlédne!


Gravírování, pískování

Sítotisk je tiskařská technika využívaná především k potiskování předmětů z plastu, ze skla, kovu, textilu a jiných materiálů, ale i k tisku na papír. Tiskne se přes šablonu (síto) přímými nebo rastrovými barvami na potiskovaný předmět.
Šablonu tvoří napnutá polyesterová tkanina v rámu. Tkanina je ovrstvena světlocitlivou vrstvou, která je osvícena přes film (předloha) světlem s přesně stanovenou vlnovou délkou. V místech krytých filmem zůstane svělocitlivá vrstva nevytvrzená, místa vystavená světlu ztvrdnou.
Poté se tiskový motiv vymyje vodou a po osušení je šablona připravena k tisku.
Pro sítotiskové šablony se používají tkaniny o různém počtu ok na palec v závislosti na velikosti tiskového motivu, použité barvě a požadovaném krytí. Po ukončení tisku se šablona odvrství, vyčistí a připraví k dalšímu použití.
Mezi významné přednosti sítotisku patří možnost potisku nejrůznějších materiálů včetně látky, poměrně jednoduchá výroba šablony, pomocí rotačního sítotisku je možno tisknout na různě zakřivené povrchy, dosažení jednolité plochy lesklé i matné barvy je samozřejmostí. Proto se sítotisková technologie využívá také například při výrobě tištěných spojů v moderní elektronice. Nevýhodou je obtížný tisk rastrů, který je limitován hustotou ok sítotiskové tkaniny.